FOGIS

Kontaktperson = den person som får infomail eller kan bli kontaktad av övriga lag.

Användare = Är den som fått en inloggning av den förening man är aktiv i.
Kontaktperson och användare är 2 skilda saker.

Hur får jag användare och inloggning till FOGIS?
Det är föreningen som äger användarna till FOGIS och då vilken som ska ha behörighet (samt hur mycket behörighet).

Det finns 2 olika typer av inlogg.
Föreningsadministratör
(oftast kanslist, kassör el ordförande) är de som har full åtkomst och bland annat kan skapa nya användare.

Föreningsanvändare är den användartyp som tränare och lagledare vanligtvis har för att administrera sitt lag (anmäla till serier och DM samt lägga in laguppställning för varje match).
Administratören kan även ge föreningsanvändaren större behörighet för att sköta nyregistrering av spelare och övergångar m.m.

Kan jag ha 1 inlogg som fungerar till 2 olika föreningar?
Nej, om du behöver inlogg i 2 olika föreningar måste du ha 2 inlogg. Ditt inlogg är kopplat till föreningens Fogis.
Behöver du en användare till förening nr 2 så hör av dig till JHFF.

Varför ska jag ha inloggning till FOGIS?
Alla lag från 12 år och uppåt ska ha minst en ledare med användarinlogg till FOGIS.
Man administrerar även lagets laguppställning inför varje match.

Varför kan jag inte ändra datum och tid på matchen iFOGIS?
1. Bara Hemmalaget kan ändra matcherna i FOGIS
2. Förbundet som administrerar tävlingen har låst möjligheten för att ändra. Datum och tid ligger under samma "spärr" i systemet och då går tyvärr inte klockslag heller att ändra efter ett visst datum (beroende på serie man deltar i).

Jag kan ingenting om FOGIS, var hittar jag manualer?
Under förening och dokumentbank. Saknar du någon kontakta JHFF.

Knapparna i FOGIS är bara gråa, varför?
Din behörighet är begränsad, prata med administratören om det är tanken att du ska vara behörig för just detta.

Övergångar och registrering av spelare

Jag kan inte registrera en spelare utan de 4 sista i personnumret, hur gör jag?
Då använder ni blanketten Registrering av asylsökande - Fotboll/Futsal som ni hittar under dokumentbanken.

Jag kan inte göra en övergång på en spelare utan de 4 sista i personnumret, hur gör jag?
Detta gäller spelare över 15 år som ska byta klubb. Har spelaren inte de 4 sista så måste man använda en pappersblankett för övergångar. Har ni inte en sådan tillgänglig kan ni beställa den via JHFFs kansli.

Spelaren är rödmarkerad när jag gör min laguppställning, varför?
Det finns egentligen 2 olika anledningar.
1. Spelaren tillhör annan klubb och då står även klubben som spelaren tillhör.
2. Det år spelarna fyller 15 år ska de licensieras som (fotboll, från 12 år är de registrerade som fotboll ungdom). Är de inte licensierade men registrerade för klubben i FOGIS, så går de att hitta och lägga till på laguppställningen men blir då alltså rödmarkerad.

Vad är frimånaden och hur går en övergång till? (för spelare 15 år och äldre)
Frimånad fotboll - Mellan 15 november och 15 december (1 augusti - 31 augusti för Futsal) kan en amatörspelare byta förening utan att den "gamla" föreningen behöver/kan göra något och kan inte heller neka.
Om en spelare vill byta förening efter den 15 december så "äger" nuvarande föreningen rätten att säga nej till detta.
Om föreningen säger ja, genomför föreningarna en övergång på spelaren. Med en karens på 5 dagar innan spelaren blir spelklar för den nya föreningen. (spelklarhet infaller på 5:e dagen)
Karensdagarna kan räknas på 2 sätt beroende på hur övergången görs:
- Görs övergången i FOGIS så räknas dagarna från det att betalning gjorts av nya föreningen. (nya föreningen lägger först upp övergången i FOGIS, gamla föreningen godkänner övergången och sedan betalar nya föreningen).
- Görs övergången via övergångsblankett (pappersblankett) så räknas dagarna ifrån det datum då blanketten inkommer påskriven och klar till SvFF.

När kan en spelare under 15 år byta klubb?
Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år endast representera en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin.
Spelterminerna: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.

Vilka kan göra en övergång eller nyregistrering i FOGIS?
Det är oftast de som är Administratörer i FOGIS. Alternativt de användare som adminstratören gett extra behörighet.

När, var och hur får en spelare spela!

I vilka lag får en spelare spela i?
En spelar som tillhör en förening, får spela i alla föreningens lag så länge spelaren har rätt ålder.
I undantagsfall finns kombinerade lag/lagdispens/norrlandslån m.m. Om dessa fall läser man i Representationsbestämmelerna (RB) eller föreskrifterna för just den tävlingen. Är det en tävling anordnad av SvFF eller JHFF hittar ni föreskrifterna under dokumentbanken.

Vilka spelare får spela i föreningens farmalag/lag 2?
5 stycken som deltagit i A-lagets senast match får delta i kommande match för farmalaget. Om farmalaget spelar 2 matcher mellan A-lagets matcher, så ska man fortfarande gå efter senaste A-lagsmatchen.

Undantag är damernas division 2. Men läs alltid tävlingens föreskrifter.

Får överårig spela i ungdomsserierna?
Regler gällande åldrar m.m. finns att läsa i dokumenten "Så spelar vi". De dokumenten hittar ni under dokumentbank och Tävlingsföreskrifter.

En spelare får rött kort i en match, är man avstängd från matcher i andra serier då?
Svar: NEJ! - Får en spelar rött kort i en match, är spelaren bara avstängd nästa match i samma serie.
Får spelaren rött kort för grov förseelse, så kan spelaren få längre avstängning. Man är alltid per automatik avstängd matchen (i samma tävling) efter det röda kortet. Sedan får man i de flesta fall (så länge inget annat uppges) spela tills beslutet från disciplinutskottet kommer. I det beslutet står hur länge och i vilka sammanhang man blir avstängd.

Match

Vi har många spelare borta, kan jag lösa det med att lämna WO?
Det är ingen bra lösning. Avgiften är minst lika hög som anmälningsavgiften och man riskerar att uteslutas ur serien (läs mer i TB).
Så rådet är att försöka spela matchen med de tillgängliga spelarna och kolla i de yngre åldrarna i föreningen.

Vi har många spelare borta, kan jag lösa det med att enkelt flytta matchen?
Flytta matcher innebär matchändringsavgift (finns bl.a. för att underlätta domartillsättning). För att kunna flytta matchen så ska motståndarna gå med på det och ge alternativa datum för laget som vill flytta. Kan man inte på dessa datum heller, så måste man lämna W.O (se ovan). Så försök genomföra matchen på utsatt datum.

Vart hittar jag kontaktuppgifter till motståndarna?
Det finns 2 olika alternativ. Antingen här på JHFFs hemsida "Tävling - Välj tävling - kontaktuppgifter lag". Där har ni alla kontaktpersoner till lagen, har lagen/föreningen uppdaterat kontaktuppgifterna så ska mail och telefonnummer synas.
Andra alternativet är logga in i FOGIS och välja er serie där.

Domare

Hur får man domare till matcherna?
Från spel 11 mot 11 har JHFF en domartillsättare. Där av behöver matcherna vara bokade i god tid för säsongsstart, så matcherna sedan kan bli tillsatta med domare.
För 5 mot 5 och 7 mot 7 så tillsätter föreningarna/lagen/arrangören domarna. Vanligtvis så finns det utbildade ungdomsdomare i föreningen eller i närliggande föreningar.

Måste domaren ha gått utbildning innevarande år för att döma?
Ja domaren ska ha gått utbildning för spelformen domare ska döma, utbildningen ska genomgås varje år.