Inställda verksamheter

Efter uppdaterade riktlinjer se här:https://svff.svenskfotboll.se/nyheter/2022/01/nya-smittskyddsatgarder-12-jan/ Så vi behöver tyvärr ställa in vissa verksamheter.

Det planerade Fotbollstinget 22 jan ställs in.
Alla fysiska utbildningar och konferenser ställs inom svensk fotboll fram till 28 feb.

SEP Futsal för senior planerat till 13 feb ställs in.
Cuper med många lag och vuxna spelare som även räknas som publik när de inte spelar gör att vi får svårt att klara restriktionerna.

Spelarutbildning för Flickor och Pojkar 13, 14 och 15 år ställs in under januari.
Vi siktar på att kunna köra igång feb/mars när vi kan vara ute och fler spelare kan delta.

 

Vi kan där emot fortsatt bedriva matcherna i ungdomsfutsal. 
Färre lag och spelare, ordinarie verksamhet med spelare född 2002 eller senare.

 

Målvaktsträningarna för ungdomar kan även fortsätta.
Få deltagare gör att vi kan fortsätta med denna verksamhet.

 

Av riktlinjerna framgår:

  • För offentliga tillställningar inomhus (t.ex. fotbolls- och futsalmatcher) gäller att vid arrangemang med fler än 20 åskådare tillåts enbart sittande åskådare och de ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 åskådare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övriga restriktioner.
  • Ordinarie tränings- och matchverksamhet kan alltjämt fortgå. Var och en är dock skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.
  • Avrådan från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kvarstår till den 31 januari. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.
  • Fortsatt gäller också att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av t.ex. en sportanläggning ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder, bl.a. krav på att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av tillgänglig yta. Vissa av åtgärderna behöver inte efterlevas under den tid som anläggningen uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.